Prezentacije 2024

Prezentacije 2024

Srijeda, 24. april 2024. godine

Panel I – Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)

Panel III – Sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom kroz razvoj nove infrastrukture

Četvrtak, 25. april 2024. godine

Panel IV – Energetska efikasnost MSP-a i stambenog sektora: Rješenje za održivu energiju

Panel V – Sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom kroz razvoj nove infrastrukture

Panel VII – Sistem trgovanja emisijama (ETS)

Panel VIII – Novi pristup – Istraživanje i razvoj u energetskom sektoru

Side Event III – Tehnička radionica Nacionalne asocijacije regulatornih komisija SAD (NARUC)

Petak, 26. april 2024. godine

Panel X – Razvoj tržišta električne energije u regiji