Prezentacije 2023

Prezentacije 2023

DAN 1

Srijeda, 23. april 2023. godine

Panel I – Energetski sektor u Bosni i Hercegovini: Između energetske tranzicije i krize?

Panel II – Kompanije i građani kao pokretači reforme energetskog sektora

DAN 2

Četvrtak, 24. april 2023. godine

Panel III – Cijene ugljika – ne samo izazov već i prilika!

Panel IV – Pravedna tranzicija regiona bogatih ugljem

Panel V – Cyber sigurnost u energetskom sektoru

Panel VI – Neiskorišteni potencijal energijske efikasnosti u rezidencijalnom sektoru

DAN 3

Petak, 25. april 2023. godine

Panel VII – Elektromobilnost