VI Panel diskusija – Tržište električne energije – Izazovi i nova realnost

VI Panel diskusija – Tržište električne energije – Izazovi i nova realnost

Glavna Sala

Moderator: Adnan Rondić

Stanje na energetskim tržištima u Evropi od polovine 2021. godine obilježili su globalni poremećaji na tržištu prirodnog gasa i porast cijena emisija CO2, koji su se prelili na sektor električne energije. Kombinacija datih faktora, uz opšti trend porasta potrošnje, izazvala je do sada nezabilježene rekordno visoke cijene električne energije, koje trenutno iznose 250-300 €/MWh (poređenja radi, ranije su bile oko 50 €/MWh). Dakle, posmatrano u odnosu na isti period prethodne godine, cijene na veleprodajnom tržištu su uvećane za oko pet puta. Njihov rast izazvao je veliku zabrinutost u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi, obzirom da se nivo veleprodajnih cijena neminovno odražava i na nivo cijena za krajnje kupce.

Tokom panela razmotrićemo pitanja koja se odnose na uzroke poremećaja na tržištu električne energije, uticaj poremećaja na poslovanje elektroprivrednih preduzeća i trgovaca električnom energijom, uticaj poremećaja na krajnje kupce u Bosni i Hercegovini, osiguranje sigurnosti snabdijevanja u budućnosti, mjere koje su države u regionu preduzimale sa ciljem zaštite kupaca od porasta cijena električne energije te procjenu budućih kretanja na tržištu električnu energije.

10:00 – 10:15  Uvodna prezentacija, Rizici i strategije upravljanja rizicima na tržištu električne energije: Marko Bislimoski, predsjednik, Regulatorni odbor energetske zajednice (ECRB)
10:15 – 11:30  Panel diskusija

Panelisti:

  1. Almir Imamović, Rukovodilac Sektora za tarife i tržište, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)
  2. Džemo Borovina, Rukovodilac Sektora za snabdijevanje EP BiH
  3. Koraljka Kovačević Markov, Direktor direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom – MH „Elektroprivreda“ RS
  4. Ervin Leko, Rukovoditelj Sektora za tržište, EP HZHB
  5. Igor Glibić, Rukovoditelj sektora za tržište i tarife, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK)
  6. Marko Bislimoski, predsjednik, Regulatorni odbor energetske zajednice (ECRB)
  7. Nada Ćeranić, Šef Sektora za tržište i tarife, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)