V Panel diskusija – Sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom – preduslov za povećanje potrošnje

V Panel diskusija – Sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom – preduslov za povećanje potrošnje

Glavna Sala

Moderator: Adnan Rondić

Bosna i Hercegovina se snabdijeva prirodnim gasom putem samo jednog gasovoda starog preko 40 godina, a sav gas dolazi iz jednog izvora. Postojeći gasovod ne može tokom cijele godine zadovoljiti potrebe Bosne i Hercegovine za prirodnim gasom, zbog čega je potrebno raditi na razvijanju novih projekata gasne infrastrukture. Novi interkonekcijski gasovodi osigurali bi dovoljne količine prirodnog gasa i diversifikaciju izvora, a sve u cilju povećanja sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom.

Svrha ovog panela je tražiti odgovore na pitanja kako osigurati sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom i diverzificirati izvore snabdijevanja, kako integrisati gasni sistem Bosne i Hercegovine u regionalno tržište prirodnog gasa te povećati potrošnju prirodnog gasa u BiH.

14:30 – 14: 40 Uvodno obraćanje: Steven Burns, Chief, Energy and Infrastructure Bureau for Europe and Eurasia, USAID (Online)
14:40 – 14:50  Uvodna prezentacija: Značaj integracije u regionalno tržište prirodnog gasa za sigurnost snabdijevanja: Nicolas Kuen, Službenik za međunarodne odnose, DG ENER (Online)
14:50 – 16:00  Panel diskusija

Panelisti:

  1. Adnan Đugum, Izvršni direktor za tehničke poslove, Sarajevogas Sarajevo
  2. Aida Haračić, Stručni savjetnik za strateško planiranje i razvoj politike gasa i nafte, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
  3. Goran Frančić, konsultant, USAID EPA
  4. Jan Rosenow, RAP (Online)
  5. Ljubo Glamočić, Direktor, GAS RES
  6. Belma Filipović, Šefica direkcije za razvoj, BH Gas
  7. Nicolas Kuen, Službenik za međunarodne odnose, DG ENER (Online)
  8. Robert Bošnjak, pomoćnik člana uprave, Plinacro