Panel IV – Pravedna tranzicija regiona bogatih ugljem

Vrijeme: 11:30 – 13:00

Lokacija: Glavna sala

Moderator: Adnan Rondić

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim državnim i entitetskim institucijama i uz tehničku pomoć Svjetske banke, izradilo je Mapu puta za pravednu tranziciju regija bogatih ugljem, čime je Bosna i Hercegovina postala prva zemlja u regionu koja je pripremila ovakav dokument. Očekuje se da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojiti Mapu puta do juna 2023. godine.

Nakon predstavljanje Mape puta, panelisti će razgovarati o holističkom pristupu pronalaženju alternativa aktivnostima sektora rudarstva i socijalnom aspektu koji stoji na putu pravedne tranzicije. Energetskom sistemu i infrastrukturi BiH će biti potrebna značajna modernizacija kako bi odgovorio na potrebe i rizike. Uprkos obilnim vodnim resursima, zemlja se suočava sa izazovima vezanim za vodu koji će se vjerovatno pogoršati klimatskim promjenama. Predviđeni uticaji klimatskih promjena čine BiH sve ranjivijom, a sve skupa će imati negativan uticaj na nezaposlenost i na najugroženije slojeve stanovništva, uključujući žene.

Prezentacije

Ros Lund

Ros Lund

Razvoj međunarodnog poslovanja, Nadležno tijelo za ugalj, UK (Online)

Panelisti

speaker-admir-softic

Admir Softić

pomoćnik ministra Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Anes Kazagic

Anes Kazagić

rukovodilac sektora za strateški razvoj EP BiH
Bernardas Padegimas

Bernardas Padegimas

Štokholmski institut za okoliš
Christopher Sheldon

Christopher Sheldon

šef ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru
jasmin imamovic

Jasmin Imamović

zastupnik, Zastupnički dom Parlamentarna skupština BiH
Ros Lund

Ros Lund

Razvoj međunarodnog poslovanja, Nadležno tijelo za ugalj, UK (Online)