Sporedni događaj 1 – Stvaranje okvira koji omogućava održivu energetsku tranziciju – EU4Energy

Sporedni događaj 1 – Stvaranje okvira koji omogućava održivu energetsku tranziciju – EU4Energy

Vrijeme: 17:45 – 19:00

Lokacija: Tamaris

Moderator: Janez Kopač

Energetska tranzicija, široko poznata kao zelena tranzicija, jedan je od primarnih uslova za nastavak puta BiH ka Evropskoj uniji. Energetska tranzicija, između ostalog, uključuje prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, povećanje energetske efikasnosti, smanjenje zagađenja i povećanje nivoa zaštite životne sredine.

BiH je pokazala opredijeljenost za stvaranje sveobuhvatnog okvira politike za energetsku tranziciju. Projekat EU4Energy pruža međusektorsku pomoć BiH, od razvoja strategija i zakonodavstva do njihove implementacije kroz timove za posebne tehničke aktivnosti, kako bi se zadovoljile potrebe BiH u ispunjavanju zahtjeva za pristupanje EU i obaveza iz Ugovora o EnZ.

Događaj će pružiti priliku učesnicima da saznaju više o aktivnostima EU4Eenergy projekta u BiH, ali i da razgovaraju o tome koje aktivnosti se mogu poduzeti zajedno kako bi se riješila pitanja energetske tranzicije, povećanja energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja i povećanja nivoa zaštite okoliša. Cilj događaja je i razmjena mišljenja o razvoju energetskog i klimatskog sektora u EU i regionu Zapadnog Balkana.