Sporedni događaj 2 – Model uspostave energetski neovisnih opcina u BiH – Britanska ambasada Sarajevo

Sporedni događaj 2 – Model uspostave energetski neovisnih opcina u BiH – Britanska ambasada Sarajevo

Vrijeme: 17:45 – 19:00

Lokacija: Kamin sala

Energetske zajednice i lokalni nivo vlasti (općine/gradovi) u najboljoj su poziciji da predvode energetsku tranziciju i aktivnosti dekarbonizacije u BiH. Termin “energetski nezavisni gradovi” općenito se odnosi na grad/općinu koji proizvodi značajan dio energije koju troši iz obnovljivih izvora energije i stoga je manje ovisan o vanjskim izvorima energije. U pogledu energetskih zajednica, istraživanja nesumnjivo pokazuju da one postaju važan pokretač energetske tranzicije, da regulatorni okvir zemlje igra važnu ulogu u njihovom prosperitetnom aktiviranju i da dominira model zajednice zasnovan na sopstvenoj potrošnji članova. Iako energetske zajednice nisu prvenstveno orijentirane na profit, njihov poslovni model mora dioničarima garantovati povrat ulaganja kroz osiguranje jeftinije energije, prodaju viškova energije, vlastitu potrošnju i smanjenje ovisnosti o distributivnoj mreži.

Fokus ovog događaja je prezentacija studije izvodljivosti Uspostavljanje energetski nezavisnih općina u BiH, čiji je cilj bio istražiti i prikazati kako tri općine u BiH (Konjic, Jablanica i Prozor/Rama) mogu prikupiti finansijska i druga sredstva za ulaganje u lokalnu proizvodnju solarne energije i tako postati prve energetski nezavisne općine u BiH. Prezentacija je otvorena za sve zainteresovane učesnike, a ciljna publika su načelnici općina, predstavnici ministarstava i elektroprivreda iz FBiH, regulatori, eksperti, investitori i međunarodne finansijske institucije. Uz podršku Velike Britanije, studiju su izradila dva konsultanta, profesor Vjekoslav Domljan i dr. Džemal Hadžiosmanović iz Centra za regionalne ekonomske studije. Prezentacija će biti otvorena za sve zainteresovane učesnike, a ciljna publika će biti načelnici opština, predstavnici ministarstava i elektroprivreda iz FBiH, regulatori, stručnjaci, investitori i međunarodne finansijske institucije.

Rezultati ovog projekta bit će informativni i poticajni za zainteresovane strane u energetskom sektoru i širu međunarodnu zajednicu, uključujući finansijske institucije. Ovo će se postići izgradnjom razumijevanja o tome kako uspostavljanje makroenergetskog investicionog fonda i lokalnog (mikro) energetskog investicionog fonda može podstaći zelene transformacije BiH u cjelini. Ova studija ima za cilj pokazati kako ove institucije mogu podržati i olakšati transformaciju BiH ka energetski efikasnijem društvu, počevši od podrške ova tri prva solarna grada u BiH.