Sporedni događaj 2 – Energetski partneri Norveške

Sporedni događaj 2 – Energetski partneri Norveške

Vrijeme: 17:45 – 19:30

Lokacija: Kamin sala

Norveška je stekla značajno iskustvo u okviru obnovljive energije budući da je prva hidroelektrana izgradjena devedesetih godina XIX stoljeća. Od tada norveški naučnici, istraživački centri, univerziteti i dobavljači zajedno rade na poboljšanju izvedbe ove energetske industrije koja je postala jedna od najnaprednijih i inovativnijih energetskih industrija u svijetu, s fokusom na održiva rješenja.

U novembru 2022. godine, Norveške ambasade u Srbiji i Bosni i Hercegovini organizovale su seminar o obnovljivoj energiji u Beogradu. Na njemu je bilo više od 400 učesnika. Ovaj skup u Neumu je nastavak tog novembarskog seminara u Srbiji.

Na norveškoj sesiji, norveški naučnici/investitori će predstaviti svoje planove u regiji Zapadnog Balkana, saznaćete više o norveškim dobavljačima, te kompetencijama, proizvodima, uslugama, tehnologijama i rješenjima pružatelja usluga. A mnogi od njih su zainteresirani za lokalne partnere u Bosni i Hercegovini i regiji. Možda to možete biti baš vi? 

Norveška ambasada u Sarajevu i Norveški energetski partneri (NORWEP) sa zadovoljstvom organizuju ovaj skup zajedno sa USAID BiH.

Nadamo se da ćemo se vidjeti.“