Politika privatnosti

Politika privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I IZJAVA O SAGLASNOSTI

Obzirom da je zaštita ličnih podataka veoma važna organizatorima, ova Izjava objašnjava koji se podaci koji se odnose na učesnike „Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2022“ čuvaju i svrhu za koju se koriste.

  • Lični podaci (ime, e-mail adresa, broj telefona) koji se prenose u vezi sa implementacijom programa čuvaju se na serverima organizatora.
  • Navedeni podaci, kao i logističke pojedinosti, koriste se u organizacione svrhe tokom programa, organizovanje obroka i pratećih događaja. Mogu se koristiti i za uspostavljanje kontakata i informacije o budućim događajima.
  • Organizatori su ovlašteni proslijediti podatke (ime, e-mail adresu, broj telefona i organizaciju) trećim organizacijama / entitetima koje će ih obraditi u gore navedene svrhe.
  • Dalji podaci koji sadrže informacije o poslodavcu, trenutnoj poziciji, profesionalnim aktivnostima i iskustvima su potrebni za organizaciju programa i aktivno umrežavanje, te u svrhu učenja tokom programa.
  • Fotografije, videozapisi i prijenos uživo kreirani tokom događaja mogu biti korišteni u svrhu odnosa s javnošću organizatora, te objavljivani na internetskim stranicama / društvenim mrežama u skladu sa njihovim uslovima poslovanja.
  • Organizatori koriste odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali Vaše podatke od nenamjernog ili namjernog falsificiranja, uništenja, gubitka ili pristupa neovlaštenih osoba. Pristup Vašim ličnim podacima ograničen je na osoblje organizatora koje treba obraditi podatke za gore navedene svrhe i koji će postupati s podacima koje ste dali na pravilan i povjerljiv način.
  • Podaci će se koristiti isključivo u deklarirane svrhe i neće se koristiti u komercijalne svrhe.
  • Osoba koja potpisuje ovu Izjavu ima pravo raspitati se o svojim ličnim podacima, po potrebi ispraviti podatke i zahtijevati brisanje podataka. Dozvola za korištenje ličnih podataka također se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Ovim se prijavljujem na Konferencija “Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2022” i pristajem na to da organizatori pohrane moje lične podatke i da ih članovi osoblja organizatora pregledaju u toku organizacije “Energetski samit u Bosni i Hercegovini 2022”.

Za dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte putem našeg info telefona +38733251820 ili putem maila: info@usaidepa.ba.