Pozdravna obraćanja

Pozdravna obraćanja

Moderator: Adnan Rondić

  • Michael J. Murphy, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država
  • Ingrid Macdonald, UN Rezidentna koordinatorica
  • Johann Sattler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU
  • Margret Uebber, Ambasador Savezne Republike Njemačke
  • Matthew Field, Ambasador Velike Britanije
  • Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
  • Nermin Džindić, Ministar, Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije
  • Petar Đokić, ministar Ministarstva energetike i rudarstva RS
  • Arthur Lorkowski, Direktor Sekretarijata Energetske zajednice