Panel V – Cyber sigurnost u energetskom sektoru

Vrijeme: 13:30 – 15:00

Lokacija: Glavna sala

Moderator: Adnan Rondić

Cilj panela je predstavljanje značaja cyber sigurnosti u energetskom sektoru, trenutno stanje i potreba za unaprjeđenjem procedura i kapaciteta cyber sigurnosti u kompanijama i organizacijama. Cyber napadi se već dešavaju širom regiona i u Bosni i Hercegovini, a mete su energetske kompanije i infrastruktura. Na panelu će biti predstavljeni detalji cyber napada na Sarajevogas u avgustu 2022. godine te će se razgovarati o načinima za sprječavanje sličnih događaja u budućnosti, potrebi za razmjenom informacija i saradnjom na pitanjima cyber sigurnosti. Također, ukazat će se na potrebu uspostavljanja tima za odgovor na incidente u kompjuterskoj sigurnosti (CSIRT) za energetski sektor. Panel će se također baviti i razvojem zakonodavnog okvira koji će definisati sigurnosne i cybersigurnosne zahtjeve i potrebe, te procedure koje će omogućiti učesnicima u energetskom sektoru da zaštite svoje objekte i poslovanje na sistematski i organizovan način.

Prezentacije

mak-kamenica-2

Mak Kamenica

direktor, USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)
Ilijana Vavan

Ilijana Vavan

stručnjakinja za cyber sigurnost, Njemačka

Panelisti

Adnan Kulovac

Adnan Kulovac

Rukovodilac odjela za informatiku, komunikaciju i tehnologiju, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini
Ilijana Vavan

Ilijana Vavan

stručnjakinja za cyber sigurnost, Njemačka
Ishak Alajbegovic

Ishak Alajbegović

vodeći inžinjer za infrastrukturu, Sarajevogas, BiH
Jasmin Emrić

Jasmin Emrić

Poslanik, Zastupnicki dom, Parlamentarna skupstina Bosne i Hercegovine; član Zeleni klub
mazanek_pavel

Pavel Mazánek

Nacionalna agencija za cyber sigurnost, Republika Češka
Predrag Puharic

Predrag Puharić

direktor, Cyber Security Excellence Center
Saša Mrdović

Saša Mrdović

ekspert za cyber sigurnost, USAID Asistencija energetskom sektoru (USAID EPA)
Sasa Lukic photo

Saša Lukić

koordinator za nadzor tržišta, Državna regulatorna komisija za električnu energiju