Sporedni događaj II – UNDP, Prezentacija prvog Interaktivnog solarnog atlasa BiH

Sporedni događaj II – UNDP, Prezentacija prvog Interaktivnog solarnog atlasa BiH