Sporedni događaj II – UNDP, Prezentacija prvog Interaktivnog solarnog atlasa BiH

Sporedni događaj II – UNDP, Prezentacija prvog Interaktivnog solarnog atlasa BiH

Vrijeme: 17:40 – 18:40

Lokacija: Tamaris sala

Moderator: Adnan Rondić