Sporedni događaj I – Ceremonija osnivanja Asocijacije žena u energetskoj tranziciji

Sporedni događaj I – Ceremonija osnivanja Asocijacije žena u energetskoj tranziciji

Vrijeme: 18:00 – 19:00

Lokacija: Nacionalni restoran

Moderator: Adnan Rondić