Panel VI – Investiranje u postrojenja na obnovljive izvore energije

Panel VI – Investiranje u postrojenja na obnovljive izvore energije

Vrijeme: 11:40 – 12:40

Lokacija: Glavna sala

Moderator: Adnan Rondić

Ova panel prezentacija i diskusija će ponuditi vrijedan pogled na izazove i mogućnosti u vezi sa ulaganjem u postrojenja obnovljivih izvora energije i trgovinom električnom energijom u Bosni i Hercegovini. Panelisti će pružiti jedinstvenu i pronicljivu perspektivu na širi razgovor o održivom energetskom razvoju. Diskutovaće se o slijedećim temama:

  • Praktična iskustva koordinirane inicijative u procesu razvoja projekata obnovljivih izvora energije u BiH.
  • Osvrt na postojeće probleme i naučene lekcije u navigaciji regulatornih okvira, angažman zajednice i implementacije projekta.
  • Istražiti složenost u vezi sa osiguravanjem ugovora o preuzimanju električne energije u regionu.
  • Diskusija o inovativnim pristupima strukturiranju finansija koji su se pokazali efikasnim u ublažavanju finansijskih izazova.
  • Pružanje uvida u strategije i iskustva koordinirane inicijative u trgovini električnom energijom na tržištu BiH.

Panel Diskusije

Ivan Grbavac

Ivan Grbavac

Projekt menadžer za BiH, WPD Adria
Manuela Naessl 1

Manuella Naessl

direktorica, Ured Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH
Mirko Medenica

Mirko Medenica

rukovodilac razvoja CEE i SEE, Woodburn Capital Partners
Mirza Ustamujic

Mirza Ustamujić

Griffin Consulting/UniSolar