Panel IX – Akcija za energetske zajednice u BiH

Panel IX – Akcija za energetske zajednice u BiH

Vrijeme: 16:40 – 17:40

Lokacija: Glavna sala

Moderator: Adnan Rondić

Cilj panela je da informiše i motiviše publiku u sprovođenju prvih koraka ka konceptualizaciji i finansiranju inovativnih energetskih projekata na lokalnom nivou. Ovi inovativni energetski projekti se odnose na obnovljivu energiju (struja i grijanje), energetsku efikasnost i e-punjenje kroz koncepte energetske zajednice (zajednice obnovljive energije i energetske zajednice građana). Panel će također imati za cilj i diskusiju kako općine/gradovi u BiH, u bliskoj saradnji sa energetskim zajednicama građana, pojedinačnim građanima-potrošačima i preduzećima/investitorima, mogu razviti svoj lokalni potencijal obnovljive energije kako bi postali energetski samoodrživi/nezavisni i, prema tome, manje ovisni o vanjskim izvorima energije, a istovremeno osiguravajući jeftiniju energiju, prodaju viškova energije, vlastitu potrošnju i smanjenje ovisnosti o distributivnoj mreži.

Pozdravno obraćanje / Uvod u temu

Naida Taso

Naida Taso

Ekspert za obnovljivu energiju, Sekretarijat Energetske zajednice

Panel Diskusije

Jurgen Neubath

Jurgen Neubarth

Direktor, E3 Consult
Mario Rajn

Mario Rajn

Gradonačelnik grada Križevaca, Hrvatska
Minela Isakovic

Minela Isaković

Savjetnica za energiju, GIZ
Vjekoslav Domljan

Vjekoslav Domljan

konsultant, Projekat „Model energetske tranzicije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine", Centar za regionalne ekonomske studije (CRES)
Zijad Nisic gradonacelnik Brcko distrikta BiH

Zijad Nišić

Gradonačelnik Brčko Distrikta